Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o záruce bezpečnosti poskytnutých údajů

 

Řídí se podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

"Informace, které nám budou poskytnuty prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytované třetím osobám ani jinak komerčně využívané."